TAŞLAMA

Satıh taşlama tezgahımızda 1000/700/600 ölçülere kadar +_0.01 hassasiyetinde 3 yıldızlı yüzey elde etmekteyiz.